Kompletta automationslösningar

Specialmaskin

Här har vår kund byggt en specialmaskin som kräver ett mycket stadigt maskinstativsom vi har i samtliga profilförband. Detta gör att vi klarar av stora krafter i våra aluminiumprofilstativ (upp till 6 tons last) samt vibrerande och snabba rörelser. 

Samtidigt kan också kunder integrera skyddet i maskinstativet och det utgör en bra och enkel lösning för kunden. Läs mer om våra 
 kompletta maskinlösningar här.