Kvalitet ISO

Aluflex AB är sedan år 2001 kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. 

Vårt kvalitetsarbete kvalitetsgranskas årligen av en extern partner.
Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra våra processer och vår kvalitet för att säkerställa bästa möjliga leverans till våra kunder.