INOX-Runner från IBC finns nu i två storlekar. Ännu mer
robust, ännu mer användarvänlig och ännu mer korrosionsbeständig,
den befintliga S-LBX 45-serien kompletteras av den nya profilstorleken 30.
Det är särskilt övertygande för hygieniska tillämpningar. Till exempel i
livsmedels- och läkemedelsindustrin eller för maritima tillämpningar.